• Kategorija: Strategija razvoja

Nakon održanih nekoliko fokus grupa i radionica u mjesecu lipnju, jučer je preko zoom platforme održan on line sastanak i radionica članova Županijskog odbora za razvoj na kojoj je predstavljen Nacrt situacijske analize s pregledom stanja i kretanja i predstavljene su urađene SWOT analize za ekonomski, društveni i okolišni razvoj. Raspravljalo se i o utvrđivanju vizije razvoja i/ili potvrđivanju postojeće iz prethodnog planskog razdoblja. Predloženi su i strateški fokusi s ključnim potencijalima rasta te su dogovoreni rokovi za komentare i dostavljanje istih tijelu za razvojno planiranje u Hercegbosanskoj županiji radi objedinjavanja.

U skorom razdoblju očekuje se i objava radnog dokumenta Situacijske analize radi javnih konzultacija kao i značajniji doprinos šire lokalne zajednice kroz komentare, prijedloge i sudjelovanje u sljedećim fazama izrade. Javne konzultacije trajati će mjesec dana. Ono što slijedi su prijedlozi strateških ciljeva, mjera i prioriteta s pripadajućim indikatorima, usklađivanje, okvir za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju, izrada indikativnog financijskog okvira i provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata.

Izrada Strategije razvoja Hercegbosanske županije planirana je do kraja 2020. godine, nakon čega slijedi njena operacionalizacija i provedba kroz godišnje i trogodišnje planove rada.