• Kategorija: Strategija razvoja

Na svojoj 70. sjednici, održanoj 19. studenoga 2019. godine,  Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) Vlada je donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Svrha godišnjeg izvješća o razvoju županije je da pruži pregled ostvarivanja razvojnih ciljeva i provedbe Strategije, ali i da prati stupanj razvijenosti županije. Izvješćem se prate osnovni makroekonomski pokazatelji u županiji, te stupanj provedbe mjera definiranih integriranom strategijom razvoja.

Izvješće se sastoji od dva dijela. Prvi dio se odnosi  na stupanj provedbe i ispunjenosti razvojnih mjera i postignuće ciljeva definiranih u Strategiji, a drugi dio se odnosi na praćenje makroekonomskih pokazatelja razvijenosti županije.

Svrha praćenja je da se na temelju izvještaja iniciraju postupci revizije ili ažuriranja trogodišnjeg akcijskog plana ukoliko je potrebno, odnosno da se upravlja razvojem kroz integriranu Strategiju  te radi na ažuriranju i revidiranju čim se ukaže potreba za istim.

Planiranje i upravljanje razvojem proces je kojega mnogi u društvu ali i veliki broj ljudi u administracijama nisu još uvijek svjesni a ni za njega spremni.

Kako se može vidjeti u podacima dostavljenim od strane nadležnih institucija, ukupna vrijednost provedenih projekata u 2018. godini  iznosi 13.401.578 KM, od čega  SC 1 6.206.261 KM, SC 2 2.673.758 KM i za SC 3 4.521.559 KM.

Od ukupno  planiranih sredstava prema izvorima financiranja u SC1  vlastita sredstva su 5.895.725 KM, drugi proračunski izvori  i EU fondovi 310.536; SC 2  vlastita  sredstva iznose 616.663 KM ostali 2.057.095 KM a SC 3 vlastiti 4.504.670 KM  a ostali i EU 16.889 KM.

Realizacija financijskih sredstava u postotcima iznosi 82% ukupno, te za SC 1 iznosi 96,4%, SC2 55,1% i SC3 89,4% , dok je po broju  aktivnosti realizirano 80 % ukupno planiranih aktivnosti.

Kompletan Izvještaj o razvoju za 2018. godinu možete naći u rubrici dokumenti Strategije razvoja ili OVDJE.