Upravljanje rizicima

Hercegbosanska županija kao i druga područja izloženi su rizicima koje je potrebno pravilno identificirati te definirati strategije upravljanja istima. U kontekstu rizika kojima su, u najvećoj mjeri, izloženi stanovnici HBŽ, prije svega se ističu COVID 19 pandemija i rizici koje nosi kako po pitanju zdravlja ljudi, tako i drugih, prije svega, ekonomskih posljedica. Zatim rizici od prirodnih katastrofa te rizici vezani uz nelegalne migracije na području Županije10. Dodatno, prilagodba klimatskim promjenama jedan je od ključnih preduvjeta za budući razvoj Županije10.

Cilj prioriteta jeintenziviranje aktivnosti za osnaživane kapaciteta i opremanje za upravljanje rizicima i katastrofama koje će se ostvarivati kroz unapređenje upravljanja sigurnosnim rizicima i ublažavanja posljedica klimatskih promjena. Navedeno će se postići kroz aktivnosti vezane uz obuku i opremanje institucija vatrogastva i razvoj ostalih službi koje su dijelovi sustava zaštite i spašavanja, kao istavljanje u funkciju sustava za informacijsku i komunikacijsku podršku pri Operativnom centu zaštite i spašavanja kao i općinskih operativnih centara, zatim osnivanje edukacijskog centra, poboljšanje sustava koordinacije u zaštiti i spašavanju, razvoj novih i unapređenje postojećih protokola, promociju i podizanje svijesti o potrebi prevencije, i o mjerama zaštite i spašavanja te sudjelovanje u Mehanizmu civilne zaštite EU. U kontekstu prilagođavanja klimatskim promjenama, fokus je na ojačavanju sposobnosti lokalne zajednice za nošenje s utjecajem klimatskih promjena – od recentnih analiza, kroz uspostavu sustava za praćenje klimatskih promjena do senzibiliziranja i edukacije javnosti.

Realizacija mjera unutar prioriteta rezultirati će povećanom broju novoopremljenih službi za zaštitu i spašavanje kao i povećanom broju edukativnih kampanja o klimatskim promjenama koje će kao krajnji cilj imati povećanu svijest i sposobnosti kako stanovništva tako i drugih aktera o prilagođavanju klimatskim promjenama.

Prioritet se operacionalizira kroz 2 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 5 indikatora.