Unapređenje sustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Prioritet ima za cilj kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, te bolju inkluziju djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i bolju podršku braniteljskoj populaciji.

Unapređenje sustava zdravstvene zaštite će se postići informatizacijom zdravstvenog sustava, nabavom nove opreme i rekonstrukcijom zdravstvenih ustanova. Pri županijskoj bolnici uspostavit će se Onkološki odjel. Sustav socijalne skrbi povećat će kapacitete novoosnovanim centrima, povećanjem broja socijalnih radnika i broja mobilnih timova. Očekivani rezultat očitava se u ravnomjernijem razmještaju domova socijalne skrbi, razvijenom udomiteljskom smještaju, razvoju kvalitetnih programa u interesu osoba sa invaliditetom, i razvijenom sustavu skrbi za starije osobe prema utvrđenim prioritetnim potrebama korisnika.

Inkluzivno društvo osigurava usluge djeci s poteškoćama i osobama s invaliditetom (OSI) u svrhu povećanja dostupnosti i kvalitete obrazovnih usluga i osobne asistencije djeci s poteškoćama u razvoju i OSI, kao i povećane zapošljivosti OSI. Izgradnjom i opremanjem rehabilitacijskog centra za potrebe braniteljske populacije napravit će se skok u kvaliteti skrbi o braniteljima. Svrha je omogućiti braniteljima sudjelovanje u gospodarskim aktivnostima, kao i društvenom životu zajednice, čime se ujedno povećava i kvaliteta života njihovih obitelji.

Prioritet se operacionalizira kroz 3 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 13 indikatora.