Unapređenje obrazovanja, kulture i sporta

Odgoj i obrazovanje kao ulaganje u budućnost, od iznimne je važnosti za razvoj Županije. Dinamika promjena zahtijeva stalno osuvremenjivanje obrazovnih programa, s naglaskom na prilagodbu zahtjevima gospodarstva, ali još više zahtjevima promijenjenih uvjeta u životnoj okolini, kao što su intenzivnija upotreba informacijskih tehnologija, usmjerenost na inovacije kojima se razvija gospodarstvo, a istovremeno se povećava kvaliteta života svih građana, čuva okoliš i povećava briga za ranjive skupine. Unapređenje odgojno obrazovnog programa odgovara na potrebe danas, s pogledom na potrebe u budućnosti.

Cilj prioriteta je osuvremeniti odgojno-obrazovni sustav, kao jedne od ključnih javnih usluga, učiniti dostupnim kulturne i sportske sadržaje, poticati cjeloživotno učenje. Realizacija prioriteta ostvarit će se mjerama kojima će se povećati kapaciteti za predškolski odgoj i time doprinijeti osiguranju preduvjeta za razvoj obitelji i demografski oporavak. Nadalje, ulagat će se u opremu, znanja i vještine kako bi se povećala spremnost škola za provedbu kvalitetne nastave na daljinu. Kako su nastavnici ključna snaga obrazovnog sustava, fokus će biti na obrazovanju nastavnika za prihvaćanje novina i kreiranje promjena, uz osiguravanje preduvjeta za povećanje životnog standarda nastavnika. U strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih će se osuvremeniti programi i time ih uskladiti s potrebama tržišta rada, te će poticati cjeloživotno učenje. Osigurat će se daljnja podrška ustanovama i organizacijama koje omogućavaju građanima kulturne i sportske sadržaje i uspostavit će se sustavi praćenja pokazatelja za sport i kulturu, npr. br. članova sportskih društvaa, broj posjetitelja kulturnih događanja i dr.. Navedeno će rezultirati, između ostaloga, većim brojem djece u jaslicama i vrtićima, županijskim sustavom za učenje na daljinu, novim muzejskim postavima i novim programima obrazovanja odraslih.

Prioritet se operacionalizira kroz 3 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 9 indikatora.