Unapređenje društvene infrastrukture

Unapređenje društvene infrastrukture postići će se djelovanjem u sljedećim područjima: obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kao djelovanjem u kulturi i umjetnosti i sportu te radu organizacija civilnog društva.

Unapređenje obrazovanja postiže se s fokusom na razvoj kapaciteta nastavnika, modernizaciju škola i nastavnih metoda, kao i efikasan sustav cjeloživotnog učenja koji će biti podrška nezaposlenima i ranjivim skupinama za uključivanje na tržište rada, poštujući načela društva jednakih mogućnosti i inkluzije.

Unapređenje pristupa i kvaliteti usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi temelji se učinkovitijoj organizaciji rada sustava podržanoj informatizacijom poslovnih procesa, boljom opremljenošću medicinskom tehnologijom i ulaganjem u strateški pristup zadržavanju postojećeg osoblja.

Integralni dio ovog cilja je aktiviranje boljeg dijaloga Vlade s organizacijama civilnog društva i uspostave sustavne podrške za djelovanje udruga u ulozi praćenja transparentnosti rada javne uprave i borbe za jednaka prava svih građana, uključujući prava ranjivih skupina.

Sve navedene sastavnice moguće je brže i efikasnije ostvariti ako se unaprijedi sistem rada javne uprave, s naglaskom na osiguranje boljeg zakonskog okvira i usmjerenost na kvalitetu usluga građanima. Istovremeno je nužno uspostaviti bolji sustav upravljanja sigurnosnim rizicima, osiguranjem pretpostavki za rad jedinstvenom i cjelovitom pristupu svim poslovima zaštite i spašavanja.