Učinkovito upravljanje održivim razvojem

Integrirano upravljanje održivim razvojem u Hercegbosanskoj županiji ostvaruje se putem razrade integralnih strategija koje uključuju objedinjeno i usklađeno rješavanje ekonomskih, ekoloških, klimatskih, društvenih i demografskih izazova kroz njihovu vertikalnu i horizontalnu usklađenost te sustavnim praćenjem njihove provedbe.

Cilj prioriteta je osigurati učinkovito upravljanje održivim razvojem kroz jačanje integralnog razvoja što če rezultirati većim stepenom provedbe planiranih mjera i aktinvosti unutar Strategije. Jačanje kapaciteta u oblasti europskih integracija ali i privlačenja donatorskih sredstava potrebno je osigurati i kroz razvojnu saradnju kao i veće napore u pripremi projektnih aplikacija. Digitalizacijom sustava će se povećati dostupnost i transparentnost informacija, ubrzat će se administrativni poslovi te unaprijediti povezanost javnog sektora kako sa gospodarskih subjektima Županije tako i sa inozemnim investitorima.

Fokus ovog prioriteta je i provedba mjera u smjeru unapređenja participativnog planiranja i interakcije s ključnim dionicima razvoja u pojedinim područjima što doprinosi boljem razumijevanju predmetne problematike kao i jačanju osjećaja vlasništva nad razvojnim procesima. Navedeno će rezultirati i većom uključenošću građana i stručnjaka u razvojne procese Županije.

Prioritet se operacionalizira kroz 4 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 12 indikatora.