Ubrzan ekonomski razvoj

Ubrzan ekonomski razvoj Hercegbosanske županije će se temeljiti na efikasnijem korištenju ključnih resursa i potencijala rasta na području Županije. Kroz strateške intervencije u oblasti gospodarstva, posebno unapređenje efikasnosti i kapaciteta poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije sa posebnim naglaskom na drvoprerađivačku industriju osigurat će se stvaranje dodatne vrijednosti i unapređenje produktivnosti, povećanje zaposlenosti odnosno otvaranje kvalificiranih i visokokvalificiranih i adekvatno plaćenih radnih mjesta za dostojanstven rad zaposlenika te time zadržavanje konkurentne radne snage na području Županije.

Ubrzani ekonomski razvoj Hercegbosanske županije biti će zasnovan na korištenju naprednih tehnologija u proizvodnji i potrošnji sa čim će se osigurati jači i brži prelaz sa tradicionalnog, opipljivog i fizičkog u moderno, virtuelno i neopipljivo.

Ruralni razvoj kao i razvoj turizma snažno će doprinositi ekonomskom razvoju Županije, oslanjajući se na konkurentske prednosti Hercegbosanske županije kao što su povoljan geografski položaj i blizina EU posebno Hrvatske, razvijeni i priznati brendovi prehrambeno-pojoprivrednih proizvoda (Glamočki krompir, Livanjski sir, Drvarska drenjina i dr.), potencijali za razvoj outdoor turizma (Skijalište Kupres, Buško jezero, Blidinjsko jezero i dr.).

Kako bi se potakao dalji rast sektora malih i srednjih preduzeća koji preovladavaju privrednom strukturom Županije 10, sprovoditi će se aktivnosti na unapređenju poslovnog okruženja, posebno zakonskog okvira za poslovanje, ali i osiguranje lakšeg pristupa kapitalu za investiranje, rast i razvoj ovog sektora.

Pametan rast podrazumijeva striktnu primjenu pravnih i ekonomskih zakona u svim područjima društvenog života, pametno upravljanje prirodnim resursima uz korištenje čiste energije i veću otpornost na prirodne i druge katastrofe. Također, podrazumijeva i uklanjanje rodnih dispariteta, stvaranje jednakih mogućnosti za sve, uklanjanje dubokih sektorskih i regionalnih disbalansa kao i disbalansa ruralnih i urbanih područja, odnosno podrazumijeva bolje integriranje sektora, regija i generacija.

Sve strateške intervencije u okviru ovog strateškog cilja kao vodilju će imati nastojanje da se osigura ravnomjeran ekonomski razvoj svih dijelova Županije, zasnovano na posebnostima svake lokalne zajednice unutar HBŽ.