Strateški ciljevi su usklađeni sa nacrtom Strategije razvoja FBiH i Okvirom za ciljeve održivog razvoja u BiH, kojim se utvrđuju zajednički podciljevi i indikatori za sve nivoe vlasti u BiH (zajednički minimum) te usmjeravaju budući procesi strateškog planiranja. Ono što je zajedničko Strategiji razvoja Hercegbosanske županije i Okviru Ciljeva održivog razvoja u BiH je to da je prepoznat potencijal provedbe Agende 2030 i to je, s aspekta razvoja HBŽ, jedini način da se unaprijede gospodarski, društveni, okolišni kapaciteti kao i razvoj kapaciteta za upravljanje. Važno je naglasiti i težnje HBŽ i BiH pristupanju Europskoj uniji, s kojima su i Agenda 2030 kao i strateški dokumentiu procesu pristupanja u potpunosti komplementarni. Svima im je cilj bolje društvo „Ljudski kapital“ i ostanak ljudi u BiH, kao i da „Nitko ne smije biti izostavljen“ i vizija uspostavljanja prosperitetne BiH, a tim i HBŽ; ekonomski razvoji razvoj institucija, socijalna pravičnost i jednake mogućnosti svih građana, razvoj infrastrukture i znanja, efikasno korištenjeprirodnih i drugih resursa, očuvanje okoliša i bogatstvo različitosti, koje svojim ispunjenjem jamče i ispunjenje vizije razvoja HBŽ.