• Kategorija: Strategija razvoja

Cilj USAID-ovog  projekta “Diaspora Invest” je potaknuti ekonomski doprinos bosansko-hercegovačke dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje. Jedan od načina na koji projekt „Diaspora Invest“ stimulira uključivanje BH dijaspore je putem natječaja za izradu poslovnog plana koji se organizira, a namijenjen je stvaranju novih prilika za zapošljavanje građana Bosne i Hercegobvine povećanjem ulaganja dijaspore u BiH. BDM za cilj ima pružiti podršku za najmanje 70 malih i srednjih poduzeća u ranoj fazi razvoja, koja surađuju sa dijasporom po utvrđenim kriterijima, te kreirati 250 novih radnih mjesta u potpomognutim poduzećima. Pored toga, očekuje se da će ova bespovratna sredstva doprinijeti porastu direktnih investicija dijaspore za najmanje 7 milijuna USD, a u skladu s utvrđenim indikatorima kao što su doprinosi kroz novčane doznake i financiranje kapitala u svrhu ulaganja u stalna sredstava, prijenos znanja iz dijaspore, uvođenje novih tehnologija, te poticanje preusmjeravanja dijela transfera novčanih doznaka prema ulaganjima i razvoju poduzeća.

Poziv je otvoren  od 27. veljače 2020. godine do 31. ožujka 2020. do 16.00 sati.

Više informacija o pozivu, načinu prijave i ostalim uvjetima za sudjelovanje možete naći na web stranici projekta Diaspora invest na http://diasporainvest.ba/preview/bespovratnasredstva ili OVDJE.