Stvaranje baze projektnih ideja za Strategiju razvoja Hercegbosanske županije 

2021 - 2027


Sektor:


Osnovne informacije o projektu i nositelju projekta: (*)

Adresa nositelja projekta:


Partnerske institucije: (*)


Uklapanje u tematske ciljeve i prioritete – Europa 2030//IPA III/SPD/: (*)
Uklapanje u Strategijom razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027: (*)


Program javnih investicija: (*)
Sažetak projekta: (*)

Ciljevi projekta:

Očekivani rezultati projekta:


Opravdanost projekta: (*)


Održivost projekta: (*)


Finansijska i operativna sposobnost za pripremu i provedbu projekta: (*)

Mogućnost sufinanciranja od strane partnera (iskazati za sve partnere zajedno)


Podaci o nositelju projekta: (*)


Podaci o kontakt osobi za projekat: (*)