Razvoj suvremene infrastrukture

Suvremena infrastruktura doprinosi jačanju gospodarstva i konkurentnosti županije, te uz očuvanje okoliša na održivi način omogućava korištenje prirodnih resursa.

Cilj prioriteta je uspostaviti cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama i komunalnom infrastrukturom, te razviti kružno gospodarstvo temeljeno na upravljanju otpadom, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Povećat će se broj centara za gospodarenjem otpadom, ispostaviti okvir odvojenog prikupljanja otpada i uspostaviti registar zagađivača na području HBŽ. Očekivani rezultat je uveden sustav odvojenog prikupljanja otpada i izgrađen a reciklažna dvorišta.

Izradit će se strategija i plan upravljanja vodama, te dokumentacija za navodnjavanje i planirani razvoj vodnih područja. Potencijalzračnog prometa ostvarit će se kroz ulaganje u JP Aerodrom Brda. Nastavit će se raditi detaljni energetski pregledi s ciljem povećanja broja javnih objekata na kojima su urađene mjere energetske učinkovitosti. Sve će u konačnici dovesti do kvalitetnijeg života i doprinijeti većem zapošljavanju mladih obrazovanih ljudi.Obrazovanje javnosti o očuvanom okolišu će osigurati efikasnije korištenje resursa, a provodit će se u vrtićima, školama i kao javne kampanje za opće stanovništvo.

Prioritet se operacionalizira kroz 4 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 14 indikatora.