• Uredba o evaluaciji strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  PDF dokument
 • Uredba o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  PDF dokument
 • Uredba o trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine – Aneks

  PDF dokument
 • Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine

  PDF dokument