• Kategorija: Strategija razvoja

Seminar na temu upravljanja razvojem za izabrane županijske dužnosnike, održan je u petak, 29.studenog 2019.godine  u skupštinskoj dvorani u Tomislavgradu u organizaciji Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III).

Modul seminara bio je usmjeren na izabrane skupštinske zastupnike te na načine kako da Skupština preuzme aktivniju ulogu u upravljanju razvojem. Seminar je vodio prof. dr. Bahrija Umihanić, a prisutni su bili  i NasirNalić predstavnik ILDP-a, zastupnici u Skupštini Hercegbosanske županije, djelatnici Stručne službe Skupštine i djelatnici Sektora za razvoj Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije.

U uvodu su predstavljeni zakonski akti i uredbe koje su bitni za planiranje i upravljanje razvojem, te organizacija poslovanja za razvojno planiranje i upravljanje razvojem kao i uloga Skupštine u istim. Ciljevi održivog razvoja i potreba njihove integracije u strateške dokumente bili su drugi dio predavanja, dok je treći dio izdvojio ključne aspekte i procese upravljanja razvojem.Naglasak je bio na procesima,koordinirajućim strukturama, funkcijama te mjestom i ulogom županijskih zastupnika u procesima izrade, donošenja i implementacije strateških dokumenata.

Zastupnici su također dobili prijedlog na koji način Radna tijela Skupštine trebaju u svoj djelokrug rada uvrstiti i Strategiju razvoja, Akcijske planove, Izvješća o razvoju te ostale razvojne dokumente. Također za ovu svrhu pripremljene su i liste za provjeru, odnosno alati koje radna tijela mogu koristiti kod budućih poslova donošenja i implementacije strateških dokumenata.

Seminar je održan u sklopu obuka Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske, Vlade Kraljevine Švedske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini a implementira se i u Hercegbosanskoj županiji u razdoblju 2017-2021.