Očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa

Prateći utjecaj gospodarstva na kvalitetu života građana pokazalo se da je ekonomski rast neodvojiv s potrebom da se, ne samo smanji, već i u potpunosti eliminira negativne utjecaje.

Ekonomski rast koji nije uvjetovan očuvanjem okoliša, dovodi u konačnici do smanjenja kvalitete života građana. Negativan utjecaj gospodarstva na iskorištavanje prirodnih resursa, onečišćenje okoliša i gubitka prirodnih staništa dovodi do ugroze ljudskih života. Stoga ovaj prioritet ima za cilj očuvati okoliš, zaštiti područja od važnosti za očuvanje biološke raznolikosti, te potaknuti da se prirodne resurse koristiti na održiv način.

Provest će se istraživanja i uspostaviti GIS baza podataka o zaštićenim područjima i područjima koja treba zaštititi od neodrživog korištenja, a poticat će se njihovo korištenje za obrazovanje, znanstvena istraživanja i održivi razvoj. Provest će se projekti iz područja zaštite okoliša, zaštićena područja će se brendirati za održivi turizam i ruralni razvoj.

Bogatstvom šuma HBŽ već se gospodari na održiv način, a prioritet će biti daljnje povećanje pošumljenih područja i donošenje programa gospodarenja šumama posebne namjene, čime će se dodatno osigurati zaštita prirode i povećana kvaliteta okolišnih uvjeta za život građana HBŽ.

Prioritet se operacionalizira kroz 2 mjere čije ostvarenje će se pratiti preko 7 indikatora