• Kategorija: Strategija razvoja

Izvještaj o provedenoj evaluaciji Strategije razvoja HBŽ za razdoblje 2016-2018 usvojen je na 10. proširenoj sjednici Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) i konzultiran s članovima Vijeća za razvoj (ŽVR) Hercegbosanske županije, te je primljen k znanju na 76. sjednici Vlade.

U skladu sa zakonodavnim okvirom o planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, tijekom provedbe Strategije potrebno je provesti najmanje jednu evaluaciju. Evaluacija se provodi s ciljem pružanja blagovremenih i relevantnih informacija potrebnih za pregled do tada postignutih rezultata kao i određivanja razvojnih prioriteta i strateških pravaca i unapređenja javnih politika korištenjem rezultata Evaluacije strategije

Proces evaluacije je izvršen tijekom razdoblja rujan-studeni 2019. godine, a temeljio se na analizi provedenoj na setu evaluacijskih pitanja grupiranih u pet tema prema pet ključnih kriterija evaluacije (relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost). Evaluaciju je uradio vanjski konzultant, a podršku procesu evaluacije je pružio Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Više informacija i sam dokument Izvještaja o evaluaciji možete naći u rubrici Dokumenti Strategije razvoja 2016-2020 ili OVDJE .