• Kategorija: Novosti

Vlada Hercegbosanske županije je na svojoj 86. sjednici, održanoj u Livnu, 29. studenog 2023. godine usvojila  Izvještaj o razvoju Hercegbosanske županije  za 2022. godinu.  Ukupna vrijednost provedenih projekata iz Strategije razvoja Hercegbosanske županije iskazanih kroz četiri Strateška cilja za 2022. godinu iznosi 10.916.532 KM (89% od planiranog). Od ukupno realiziranih sredstava, prema izvorima financiranja vlastita sredstva iznose 9.690.610 KM (88,8% realiziranih sredstava), drugi proračunski izvori /EU i drugi fondovi 1.225.923 KM što čini oko 11,2%. U analizi izvršenja Akcijskog plana razvoja Županije za period 2021. – 2024. za 2022. godinu najveći broj projekata proveden je u Strateškim ciljevima; 3 – Moderna infrastruktura i očuvan okoliš u iznosu 4.924.652 KM i cilju 2 – Unapređenje društvene infrastrukture sa izvršenjem od 2.147.356 KM, po 14 projekata, od čega su 10 u razvoju suvremene infrastrukture te 9 u sektorima unapređenja obrazovanja, kulture i sporta, 5 unutar sustava unapređenja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi , i 4 u očuvanju i održivom korištenju prirodnih resursa. U Strateškom cilju 1 – Ubrzan ekonomski razvoj realizirano je 2.978.086 KM na 10 projekata, od čega 4 iz poljoprivrede, 3 iz razvoja poduzetničke infrastrukture i obrtništva 2 iz oblasti turizma dok je u izvozu, transferu i razvoju tehnologija proveden svega jedan projekt te u Strateškom cilju 4 – Integralni održivi razvoj 866.439 KM s ukupno 13 projekata, od čega su 9 u sektorima učinkovitog upravljanja održivim razvojem i 4 u upravljanju rizicima.

Izvještaj je dostupan na poveznici: IZVJEŠTAJ O RAZVOJU HBŽ ZA 2022. godinu