• Kategorija: Strategija razvoja

Na sjednici Vlade Hercegbosanske županije, održanoj 15.travnja 2021.godine, na prijedlog pomoćnice tajnice Vlade za razvoj, razmatran je i primljen k znanju godišnji Izvještaj o provedbi Strategije razvoja za 2020.godinu. Izrada Izvještaja o provedbi je redovita aktivnost upravljanja razvojem kojom se prati implementacija Strategije razvoja.

Sukladno Izvještaju, Strategijom je u 2020.godini provedeno 62 % planiranih aktivnosti u ukupnom iznosu 13.209.231 KM, od čega je 96% vlastitih sredstava iz Proračuna HBŽ, a svega 4 %  vanjskih sredstava. Od ukupno 40 provedenih aktivnosti (projekata), najviše je provedeno u društvenom razvoju dok je sukladno situaciji s COVID 19 pandemijom, najviše financijskih sredstava utrošeno u mjerama: Unapređenje sustava socijalnih usluga i Poboljšanje kvalitete zdravstvenog sustava i to čak 73% ukupno planiranih sredstava za cijeli cilj Društveni razvoj. Promatrano u odnosu na plan za 2020. godinu, učinkovitost Županije je izrazito visoka upravo u ovom cilju, dok je za ostala dva cilja s 46% za Strateški cilj 1 i svega 41% za Strateški cilj 2, vjerojatnost ispunjenja ciljeva za razdoblje 2016-2020 upitna.

Izvještajem je prikazan i pregled provedbe ukupne Strategije razvoja za razdoblje 2016-2020, gdje je Strategijom razvoja 2016-2020 planirano ukupno 63.800.000 KM, koji u usporedbi s izvršenih 54.434.768 KM u proteklih 5 godina, čini 85% izvršenja Strategije razvoja.

Osim financijskih i podataka o provedbi aktivnosti i projekata, bitno je naglasiti i da je uspostava sustava upravljanja razvojem, koja je započela 2016. godine sa svega 10% uspostavljenosti sustava i procesa planiranja, u 2020.godini procijenjena na 83 % uspostavljenosti.

Detaljan Izvještaj dostupan je u Rubrici Strategija razvoja 2016-2020 ili OVDJE.