Integrirani održivi razvoj

Integrirano upravljanje održivim razvojem u Hercegbosanskoj županiji osigurava se jačanjem učinkovitog upravljanja razvojem i sustavnim upravljanjem rizicima. Učinkovito upravljanje održivim razvojem ostvaruje se putem integralnih strategija koje uključuju objedinjeno i usklađeno rješavanje ekonomskih, ekoloških, klimatskih, društvenih i demografskih izazova kroz njihovu vertikalnu i horizontalnu usklađenost te sustavnim praćenjem njihove provedbe. Istovremeno, učinkovito upravljanje postiže se jačanjem znanja, vještina i ekipiranosti stručnih kadrova u upravnim i javnim institucijama. Izrada kvalitetnih planova u svim relevantnim područjima kao važnog preduvjeta za kvalitetnu pripremu i provedbu razvojnih projekata označava daljnji napredak u procesima integriranog upravljanja održivim razvojem. 

Unapređenje vladavine prava postiže se kroz proces participativnog planiranja i interakciju s ključnim dionicima razvoja u pojedinim područjima što doprinosi boljem razumijevanju predmetne problematike kao i jačanju osjećaja vlasništva nad razvojnim procesima. Zamjetan je nedostatak informacija i tumačenja o zakonodavnoj praksi što bi pospješilo ujednačavanje načina postupanja kod svih tijela. S tim u vezi od posebnog značaja je i unapređenje kvaliteta i transparentnosti javne uprave, te uspostava racionalne i funkcionalne organizacije javne uprave koja će otkloniti nepotrebno trošenje resursa, a istovremeno biti sposobna raditi na realizaciji identificiranih i definiranih prioriteta razvoja Županije.

U ovom kontekstu, nužno je promovirati projektno-orijentirano ostvarivanje ciljeva u javnoj upravi te osigurati procjene kvalitete rada uposlenika na osnovu učinka po kojem će biti definiran i sistem nagrađivanja, ali i odgovornosti za rad uposlenika.

Potrebno je napraviti iskorake prema većoj mogućnosti dvosmjerne komunikacije s građanima kroz tribine, radionice, radne grupe, interaktivne web stranice i slično. Neujednačen i neadekvatan informatički nivo pojedinih ministarstava te županije kao i većine odjela što otežava komunikaciju i razmjenu podataka.

Posebno je potrebno povećati nivo aktivnosti u području međužupanijske i međunarodne suradnje, a posebno u pogledu suradnje na zajedničkim projektima sufinanciranim sredstvima EU fondova.

Izazovi novog doba su različiti aspekti sigurnosti te klimatske promjene. Rizici za zdravlje ljudi su uzrokovani epidemijom COVID -19, štetama od prirodnih katastrofa i rizici vezani uz nelegalne migracije na području Županije. Prilagodba klimatskim promjenama jedan je od ključnih preduvjeta za budući razvoj Županije, te planiranje i provedba ublažavanja posljedica klimatskih promjena osigurava dugoročni održivi razvoj. Stoga, učinkovito upravljanje regionalnim razvojem podrazumijeva intenziviranje aktivnosti za osnaživanje kapaciteta i opremanje za upravljanje rizicima i katastrofama.