Vizija razvoja

Vizija razvoja predstavlja težnju, dugoročnu namjeru, pravac djelovanja i poželjno stanje u budućnosti. Članovi Županijskog odbora za razvoj i partnerske grupe razmatrali su Viziju razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.-2020. godina i zaključili da je tada definirana Vizija u svim svojim elementima i dalje aktuelna i da odgovara postojećem stanju i promjenama u okruženju, te prihvaćeno da u strateškom razdoblju 2021.-2027. godina ostane nepromijenjena. U tom smislu, Vizija razvoja Hercegbosanske županije je predstavljena kao:

Moderna zajednica temeljena na načelima održivog gospodarstva u kojoj žive poduzetni i zadovoljni ljudi, županija koja optimalno iskorištava svoje potencijale i pozitivno utječe na poslovno okruženje sa očuvanim okolišem i kulturnim naslijeđem koji ju čine privlačnom za investicije, život i turističku posjetu.

STRATEGIJA

REGISTRACIJA PROJEKTNIH IDEJA

Stvaranje baze projektnih ideja za Strategiju razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027.

Pogledaj obrazac